Home Updates Reisinfo Covid-19 hotspots wedstrijden contact
X

Privacybeleid TourismThailand.be

Privacy is voor u even belangrijk als voor ons. Daarom hebben de belangrijkste zaken rond privacy hier opgelijst. Het privacybeleid is onder meer van toepassing op deze website www.tourismthailand.be 

Wij willen benadrukken dat wij altijd trachten te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Tourism Thailand verzamelt, alsook over de wijze waarop deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt worden.

Bedankt om deze Privacy Verklaring goed te lezen vooraleer de pagina’s van deze website te bekijken. Wanneer u deze website bezoekt, dan aanvaardt u ook de verklaringen en de informatie in dit document. 

Website Beheerder

Nationaal Bureau voor Toerisme van Thailand (Tourism Authority of Thailand)

90, gem. des Champs-Elysées – 75008 PARIJS – FRANKRIJK

E-mail: infosthailande@gmail.com 

Website: http://www.tourismthailand.be 

Hosting:

Combell

Skaldenstraat 121, 9042 Gent, België

Datacenter: Server in België

Webbouw:

Shtick BV

Bestormingstraat 5
2018 Antwerp 
Telefoon: +32 (0)3 293 09 65 
Email: info@shtick.be

Mede-beheer:

KonsulTra BV beheert mee de inhoud van de website www.tourismthailand.be. Dit gebeurt binnen de contractperiode aangegaan met het Nationaal Bureau voor Toerisme van Thailand gevestigd in Parijs. Binnen dit contract worden ook de nodige afspraken gemaakt wat de verwerking van gegevens betreft. Bij het einde van de samenwerking zal KonsulTra BV alle eventuele informatie en toegang tot informatie verwijderen. De eigendom van deze gegevens blijft toebehoren aan het Nationaal Bureau voor Toerisme van Thailand (Tourism Autority of Thailand)

KonsulTra BV

Pastorijweg 78, 1790 Hekelgem, België

Email: info@konsultra.be

Contact :

Voor verdere vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: mail.data.protection@tourismethaifr.com 

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site (http://www.tourismthailand.be) is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) Voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere grafische afbeeldingen, raden we u aan om moderne browsers te gebruiken zoals Safari, Firefox, Google Chrome, enz …

Het Nationaal Bureau voor Toerisme van Thailand zet alle middelen in die tot haar beschikking staan ​​om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten optreden. De gebruiker moet daarom zorgen om de juistheid van de informatie bij het National Tourist Office of Thailand en alle wijzigingen aan de site die hij nuttig acht, melden. Het Tourism Authority of Thailand (en de andere beheerders) kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies: De site http://www.tourismthailand.be) kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende stukjes gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server gebruikt om informatie te lezen en op te slaan. Deze site is functioneel zonder het accepteren van cookies.

Hypertext-links: De website van de Tourism Authority of Thailand (TAT) kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Het Tourism Authority of Thailand heeft geen middelen om de sites in verband met zijn website te controleren en staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, en garandeert dit ook niet. Daarom kan TAT niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat kan worden gemaakt van deze elementen. De risico’s die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn volledig voor de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Tourism Authority of Thailand.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van het TAT wil opzetten, is het aan hem om een ​​e-mail te sturen om zijn verzoek tot implementatie van een hyperlink te formuleren. Het National Tourist Office of Thailand behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te rechtvaardigen.

Aangeboden diensten:

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze site http://www.tourismthailand.be .

De Tourism Authority of Thailand streeft ernaar om op de site http://www.tourismthailand.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken over actuele gebeurtenissen en toeristische activiteiten met betrekking tot Thailand. De informatie op deze site is niet uitputtend en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst. Bovendien is alle informatie die wordt vermeld op de site http://www.tourismthailand.be  louter ter informatie gegeven en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperking van gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden bevatten. Als u een hiaat, fout of een schijnbaar defect opmerkt, meld dit dan per e-mail, op het adres infosthailande@gmail.com  met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.).

Alle gedownloade inhoud gebeurt op eigen risico van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan de Tourism Authority van Thailand niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

De hyperlinks die in het kader van deze website zijn opgezet naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van de Tourism Authority van Thailand vallen.

Intellectueel eigendom :

Alle inhoud hiervan op de site http://www.tourismthailand.be , met uitzondering van de grafische afbeeldingen, afbeeldingen, video’s, animaties, geluiden, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van de Tourism Authority van Thailand met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Geschillen:

De huidige voorwaarden van de site http://www.tourismthailand.be/ worden beheerst door het Belgisch recht en alle geschillen of geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering hiervan vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het kantoor van de kantoor van de Tourism Authority van Thailand. De referentietaal voor het beslechten van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonlijke gegevens :

Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website http://www.tourismthailand.be  bezoekt.

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer of uw postadres. Dit is het geval wanneer u de formulieren invult die u online op onze site worden aangeboden”. U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, waaronder het vragen om informatie, het ontvangen van brochures of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Ten slotte verwijzen we ook naar ons cookie beleid voor het bijhouden van informatie voor statistische of marketingdoeleinden. 

Nieuwsbrieven:
Via de website www.tourismthailand.be kan u zich inschrijven op onze email nieuwsbrieven. Deze worden verzonden vanuit de mailingtool Mailchimp. Bij inschrijven op onze nieuwsbrieven zal u telkens twee maal moeten bevestigen dat u deze wenst te ontvangen. Indien u zich later wenst uit te schrijven of uw gegevens wenst te beheren, dan kan dat op elk moment.

We houden je graag op de hoogtevolg ons via deze kanalen